Zasady przetwarzania danych osobowych

  1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek z siedzibą w Radzyniu Podlaskim (21-300) przy ulicy ul. Gen. F. Kleeberga 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132004, o numerze NIP 5380002604, REGON 000867667
  2. W ramach Konkursu przetwarzane będą dane osobowe w przypadku osób głosujących w Konkursie (internautów): adres IP.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody osoby udostępniającej swoje dane osobowe (IP). Brak zgody spowoduje niemożność oddania głosu.
  4. Państwa dane osobowe (IP) pozyskane będą w celu realizacji i wyłonienia zwycięzcy konkursu.
  5. Państwa dane osobowe (IP komputera) nie będą przekazane innym osobom bądź instytucjom, nie będą także przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej.
  6. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.
  7. W trakcie przetwarzania danych osobowych Uczestników nie będzie dochodzić, do zautomatyzowanego profilowania Uczestników, a dane nie będą przetwarzane dla celów innych niż związanych z Konkursem np. w celach marketingowych drogą elektroniczną.
  8. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: jacek.siedlec@op.pl

Spraw dzieciom radość i głosuj na wybraną przychodnię zdrowia

Głosuj